May 4, 2013

နာဆာေနာက္ဆံုးေတြ႔မယ့္ ကမၻာနာဆာေနာက္ဆံုးေတြ႔မယ့္ ကမၻာ

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ သန္းေပါင္း၁ေသာင္း၃ေထာင္
မဟာေပါက္ကြဲမႈသီ၀ရီ စၾက၀ဠာဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ ထဲကမွ
ျဂိဳလ္ၾကီး ျဂိဳလ္ငယ္ ျဂိဳလ္သိမ္ ျဂိဳလ္မႊား အစိတ္အစိတ္အမႊာ ထဲကမွ
နဂါးေငြ႔တန္းဂလက္ဆီ ထဲကမွ
ေနအဖြဲ႔အစည္း ထဲကမွ
သက္ရွိမ်ိဳးႏြယ္ကမၻာ။

ဦးေခါင္းဆံစ မီးစြဲေလာင္မႈ ျငိမ္းသတ္ဖို႔ ခ်က္ခ်င္းလိုအပ္သလို အနာဂါတ္ကမၻာ အတြက္ အေရးေပၚကိစၥ
အလင္းႏွစ္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာအထိ ပို႔လႊတ္ ေရဒီယိုအခ်က္ျပ အသံလိႈင္းမ်ား သက္ေရာက္ တုန္႔ျပန္္မႈ ရွိ မရွိ
ေထာက္လွမ္းေရးျဂိဳလ္တုမ်ား လြန္းပ်ံယဥ္မ်ား အာကာသသုေတသနမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီသတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ား
၏အစီအရင္ခံစာ။

စၾက၀ာထဲကို ခရီးမဆန္႔ရင္လူသားမ်ိဳးႏြယ္ဟာ ေနာင္ႏွစ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွင္သန္ဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့
အာကာသထဲမွာ နယ္ေျမသစ္ေတြ ရွာေဖြဖို႔သာ တစ္ခုတည္းေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္္သည္။
(စတီဗင္ေဟာ့ကင္း၊ ၂၁ရာစု အာကာသစူးစမ္းေလ့လာေရးပညာရွင္)

နဂါးေငြ႔တန္းဂလက္ဆီေကာက္ရိုးပံုထဲ သက္ရွိေတြေနထိုင္ႏိုင္မယ့္ ျဂိဳလ္ကမၻာအပ္ ရွာပံုေတာ္စစ္ဆင္ေရး
နာဆာဟာ ေနအဖြဲ႔အစည္းအသစ္ေတြကိုရွာ
ဟက္ဘစ္ေတဘယ္လ္ဇုံေတြရွာ
 ၿဂိဳလ္ေတြကိုရွာ
 ျဂိဳလ္ရံလေတြကိုရွာ
ဥကၠာခဲ ဥကၠာပ်ံေတြကိုရွာ
ကယ္ပလာတယ္လီစကုတ္ထဲ ၀င္လာသမွ်ကို ရွာ။

ကပ္ေရာဂါဆန္းမ်ိဳးစံုအျမစ္တြယ္စြဲျငိေနတဲ့ နာတာရွည္ ဒီကမၻာကိုထားခဲ့ဖို႔
စိတၱလူသတ္သမားရဲ႕ အႏုျမဴစက္ကြင္းထဲက ဒီကမၻာၾကီးကို ထားခဲ့ဖို႔
အနံ႔အသက္ အစြန္းအထင္း အဖာအေထးေတြနဲ႔ ကမၻာအေဟာင္းၾကီးကို ထားခဲ့ဖို႔..
နည္းပညာ စိတ္ၾကြေဆးစြဲေနတဲ့ ဒီကမၻာေျမကို ထားခဲ့ဖို႔
နာဆာဟာေနအဖြဲ႔အစည္းအသစ္ေတြကိုရွာ

ေဖါက္လႊဲေဖါက္ျပန္ေဂဟစနစ္နဲ႔ ကိုယ္ပူရွိန္တညီးညီးတက္ေနတဲ့ ဒီကမၻာေဟာင္းကို ထားခဲ့ဖို႔
သံေ၀ဂေတြ သံသယေတြခ်ည္း သံသရာလည္ေနတဲ့ ဒီကမၻာကို ထားခဲ့ဖို႔၊
အယူ၀ါဒ၊ ဘာသာ နဲ႔ မိရိုးဖလာ ၾကပ္ခိုးမိႈင္းစြဲကမၻာေျမၾကီးကိုထားခဲ့ဖို႔
တစ္ေခတ္ျပီးတစ္ေခတ္ ဆက္တိုက္နစ္ေနတ့ဲ ကမၻာၾကီးကိုထားခဲ့ဖို႔
နာဆာဟာ ဟက္ဘစ္ေတဘယ္လ္ဇုံေတြရွာ

ပထမကမၻာ၊ ဒုတိယကမၻာ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲက တတိယကမၻာ ကမၻာမွန္သမွ်ကို ထားခဲ့ဖို႔
အတုအေယာင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ကမၻာေျမကိုထားခဲ့ဖို႔
ကိုယ့္ဇာတ္ကိုယ္မႏိုင္ေတာ့တ့ဲ ကမၻာအေဟာင္းၾကီးကိုထားခဲ့ဖို႔
ေလာကပါလနတ္ လက္မိႈင္ခ်ေနရတဲ့ ေဟာဒီ့ကမၻာကိုထားခဲ့ဖို႔
နာဆာဟာ ၿဂိဳလ္ေတြကိုရွာ ျဂိဳလ္ရံလေတြကိုရွာ ဥကၠာခဲ ဥကၠာပ်ံေတြကိုရွာ

အကြက္ဆင္ရင္း အကြက္ေရႊ႕ရင္း ကိုယ္တိုင္ေခ်ာင္ပိတ္မိေနတဲ့ ကမၻာေျမၾကီးကိုထားခဲ့ဖို႔
ေခတ္ပ်က္သူရဲေကာင္းေတြမ်ားလြန္းေနတဲ့ ကမၻာကိုထားခဲ့ဖို႔
သဲတရွပ္ရွပ္ အဆီတ၀င္း၀င္း ဒီကမၻာေျမကိုထားခဲ့ဖို႔
မ်က္ရည္ေတြ ေသြးေတြ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းျဖစ္ေနတဲ့ ကမၻာၾကီးကိုထားခဲ့ဖို႔
နာဆာဟာ ကယ္ပလာတယ္လီစကုတ္ထဲ ၀င္လာသမွ်ကို ရွာ

(((အကုန္အစင္ေမာ့ေသာက္ထားျပီးသား ဗူးခြံတစ္ခုကို ေျခမႊကန္ေက်ာက္ပစ္လိုက္သလို
ေဟာဒီ့ ကမၻာအေဟာင္းအျမင္းၾကီးကို ပစ္ထားရစ္ၾကစို႔…။)))

ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ားစြာ အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ေနာေအး
စၾက၀ာ အမွတ္တံဆိပ္ အထြဋ္အထိပ္ေသာ သရဖူ  
နာဆာ ခ်ိန္ရြယ္ပစ္ခတ္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ စက္၀ိုင္းအလည္ဗဟို၊

နယ္ပယ္သစ္ခ်ဲ႕ထြင္ရာမွာ သိပ္လက္ယဥ္တဲ့ လူသားအေဟာင္းေတြ အတြက္
စစ္ပြဲအေတြ႔အၾကံဳေတြ ရင့္က်က္တဲ့ လူသားအေဟာင္းေတြ အတြက္
လူသတ္လက္နက္တီထြင္ရာမွာ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ လူသားအေဟာင္းေတြ အတြက္
 ဒီ့ထက္ ဆန္းၾကယ္စရာမရွိေတာ့တဲ့ အေတြ႔သစ္ အၾကံဳသစ္ စြန္႔စားျခင္းအသစ္ ရင္ခုန္လႈပ္ရွားမႈအသစ္

KOI172.02မွအစ Kepler-62f,e ေတြမွအစ အလင္းႏွစ္ ၁၃ႏွစ္အကြာက သက္ရွိျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေခ်ရွိ ကမၻာ့ကုိုယ္ခြဲအမႊာမ်ား

အဲဒီ့ ကမၻာအသစ္ကို ေဟာဒ့ီကမၻာအေဟာင္းက  တန္းျမင့္ နည္းပညာႏွင့္ စစ္ေၾကျငာမယ့္ေတာ့မယ္။      အိျႏၵာ
(၂၊၂၊၂၀၁၃ - ၁၄၊၄၊၂၀၁၃)